បទសម្ភាស៖ លោកម៉េង ម៉ៅ ប្រធាន BSD Cambodia សាខាខេត្តព្រៃវែង

បទសម្ភាស៖ លោកម៉េង ម៉ៅ ប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនាសាខាខេត្តព្រៃវែង និងក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់បទសម្ភាសជូនទូរទស្សន៍ PNN ក្នុងថ្ងៃបុណ្យពុទ្ធាភិសេក និងប្រគេនសង្ឃភត្តថ្វាយព្រះសង្ឃ ១០០ អង្គ នៅក្នុងវត្តមហាមន្រ្តី រាជធានីភ្នំពេញ (ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦)។ សូមស្តាប់បទសម្ភាសដូចតទៅ…!

Related News