សេចក្តីប្រគេន និងជូនដំណឹង

អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា​ និងរៀបចំសម្ភារៈសម្រាប់ចែកជូនដល់គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន១០០គ្រួសារមានដូចជា ៖ អង្ករ២តោន ត្រីខកំប៉ុង១០០យួរ មីចំនួន១០០កេះ ទឹកត្រី១០០យួរ ទឹកស៉ីអ៉ីវ១០០យួរ។ បិណ្ឌបាតបងប្អូនមេត្តាជួយដោយក្តីអនុគ្រោះ
-អង្ករ១បាវ តម្លៃ ៣០$=១២០០០០៛ (៤០បាវ×៣០$=១២០០$)
-មី ១ កេះ តម្លៃ ៥$។ =២០០០០៛ (១០០កេះ×៥$=៥០០$)
-ត្រីខកំប៉ុង១ កេះ តម្លៃ ៥០$=២០០ ០០០៛ (១០កេះ×៥០$=៥០០$)
-ទឹកត្រី១យួរ តម្លៃ ៣,៧៥$ =១៥០០០៛ (៥០ឡូ×៣,៧៥$=១៨៨$)
-ទឹកស៉ីអ៉ីវ១យួរ តម្លៃ ៣,៧៥$=១៥០០០៛ (៥០ឡូ×៣,៧៥$=១៨៨$)
ទំនាកទំនងចូលរួម
១-ភិក្ខុ ជាម សុជាតិ ‭‭ទូរស័ព្ទលេខ 1 (762) 217-7908‬‬ សហរដ្ឋអាមេរិក
២-ក្រុមការងារ អ.ស.ព. ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៣ ២២៧ ២០០ វត្តមហាមន្ត្រី

Related News