សូមថ្លែងអំណរគុណឧបាសិកា សៅ ផល្លា សហរដ្ឋអាមេរិក

ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាព ភិក្ខុ ឧត្តរប្បញ្ញោ ជាម សុជាតិ ប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសទ្ធាទឹករបស់ឧបាសិកា សៅ ផល្លា សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានឧបត្ថម្ភបច្ច័យ១០០ដុល្លារសម្រាប់ទិញកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងតម្កល់ទុកក្នុងអង្គការដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ការសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកកុំព្យូទ័រនេះដល់ព្រះសង្ឃ កុមារគ្មានទីពឹង កុមារក្រីក្រខ្វះខាតជាដើម។ អ.ស.ព.បណ្តុះបណ្តាល ភាសាអង់គ្លេស សីលធម៌ ភាសាខ្មែរ បំណិនជីវិត និងកុំព្យូទ័រដល់កុមារៗកម្ពុជាទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបាន។ សូមជូនពរញោជួបក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការ និងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច

13254435_523294421188135_1435853946489196814_n
13256243_523294457854798_417699059549986161_n
13254606_523294364521474_8918611882985056278_n
13254606_523294534521457_1379614094951998745_n
13230142_523294494521461_6472071954844375631_n
13254162_523294471188130_8153874437547523860_n
13254288_523294504521460_1860579823120142877_n
13307489_523294407854803_4021893683435812963_n

Related News