វគ្គសិក្ខាសាលាលើកទី២ ឥតគិតថ្លៃ

វគ្គសិក្ខាសាលាលើកទី២ ឈ្វេងយល់អំពី បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ
នៅវត្តព្រះធម្មលង្ការ ឃុំជើងព្រៃ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម
ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
ចូលរួមដោយសេរី ឥតគិតថ្លៃ

Related News