រៀបចំកម្មវិធីអប់រំស្តីអំពី “ប្រភពនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងការផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ “

ខ្ញុំព្រះករុណា ភិក្ខុ ឧត្តរប្បញ្ញោ ជាម សុជាតិ ប្រធាន និងលោក ម៉េង ម៉ៅមេត្តា ប្រធានសាខា បុគ្គលិកអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា សហការជាមួយលោកគ្រូ ហួន ប៊ុន នាយកវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់លាវ រៀបចំកម្មវិធីអប់រំស្តីអំពី “ប្រភពនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងការផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ ” នៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ។ កម្មវិធីនេះមានសិក្ខាកាមប្រមាណជា៦០០នាក់។

ថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ព.ស.២៥៦០/២០១៧

15894861_624479677736275_3869585003442415704_n
15940491_624787004372209_2540680662937974445_n
15940587_624787047705538_6699658965999614667_n
15941074_624787107705532_1017911896288684894_n
15965131_624786984372211_976219163832897174_n
15965255_624787044372205_3008389098295421697_n

Related News