ពិធីបិទវគ្គអប់រំ ប្រគេន និងជូនវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា

ព្រៃវែង៖ បន្ទាប់ពីអង្គការធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលសិក្ខាកាមអស់រយៈកាល៧ថ្ងៃរួចមក យើងប្រារព្ជពិធីបិទវគ្គអប់រំសីលធម៌ ចរិយាធម៌ និងអប់រំចិត្តតាមមាគ៌ាពុទ្ធសាសនា និងប្រគេន ជូនវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សារយៈពេលខ្លីនេះដល់សិក្ខាកាមចំនួន ២៥០អង្គ ។ វគ្គអប់រំនេះ ដ្បិតតែខ្លីមែន តែមានតម្លៃពេញមួយជីវិត។ សិក្ខាកាមទាំងអស់មានការយល់ដឹងពីពុទ្ធសាសនាបានច្រើន ព្រមទាំងស្គាល់រសជាតិនៃជីវិតអ្នកបួសយ៉ាងពិតប្រាកដ។

Related News