ពិធីកោរសក់ និងចែកជូនស្បង់ចីវរ បាត្រ ព្រមទាំងឈុតសចំពោះសិក្ខាកាម៣៥០រូប

ពិធីកោរសក់ និងចែកជូនស្បង់ចីវរ បាត្រ ព្រមទាំងឈុតសចំពោះសិក្ខាកាម៣៥០រូប ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមហាបំបួសអប់រំសីលធម៌ ចរិយាធម៌ បណ្តុះគុណធម៌ និងអប់រំចិត្តតាមមាគ៌ាពុទ្ធសាសនា នៅវត្តទំនប់ព្រះអង្គមានជ័យ ឃុំទំនប់ ស្រុកនបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម។

Related News