បិណ្ឌទី9ក្រុមកុមារកំព្រាបាននាំយកចង្ហាន់មកកុដិ22វត្តមហាមន្រ្តី

បន្ទាប់ពីរៀបអាហារជូនកុមាររកំព្រារួចហើយ​ មានមីកំប៉ុងបន្តិចបន្តួចជូនដល់អង្គការបណ្តុះបណ្តាលកុមារកំព្រា​ អរគុណក្មួយៗដែលមកលេងលោកពូ​ ថ្ងៃក្រោយចាំលោកពូរកសម្ភារៈខ្លះៗទៅជូនអង្គការបន្ថែមទៀតណា។​ ក្មួយៗសន្យាជាមួយលោកពូ​ ត្រូវខំរៀន​ ចេះស្រឡាញ់គ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នា។

Related News