បណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រវគ្គដំបូងដល់ព្រះសង្ឃ

នេះជាសកម្មភាពអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនាចាប់ផ្តើមបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រវគ្គដំបូងដល់ព្រះសង្ឃសមណសិស្សនៅកុដិលេខ២២ វត្តមហាមន្ត្រី សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ វេលាម៉ោង ៨ដល់ម៉ោង៩យប់។ ជំហានដំបូងបានកូនសិស្សតែបីព្រះអង្គទេ ព្រោះអង្គការមិនមានកុំព្យូទ័រគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើយ។

13094264_522767227907521_4265957911341131471_n
13220874_522767347907509_7447082303275711168_n
13220902_522767151240862_837745255485190226_n (1)
13220902_522767151240862_837745255485190226_n
13239186_522767147907529_8468211466806291218_n

Related News