ជូនកុំព្យូទ័រ១គ្រឿង​ និងម៉ាស៊ីនព្រីន១គ្រឿង ដល់នាយកសាលាបឋមសិក្សា​ សាវាំង​ ស្រុកមេសាង​ ខេត្តព្រៃវែង

នាព្រឹកនេះខ្ញុំព្រះករុណា​ ព្រះលេខាតំណាងព្រះមហា​ ជាម​ សុជាតិ​ ប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា​ និងក្រុមការងារ​ បាននាំយកកុំព្យូទ័រ១គ្រឿង​ និងម៉ាស៊ីនព្រីន១គ្រឿង​ ទឹកសុទ្ធ២០យូរ​ ជូនដល់លោកនាយកសាលាបឋមសិក្សា​ សាវាំង​ ស្រុកមេសាង​ ខេត្តព្រៃវែង​ ដើម្បីទុកជាសម្បត្តិប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការបច្ចេកទេស​ ។ 

05.06.2018

Related News