កិច្ចប្រជុំរវាង ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា និងសមាគមអ្នកបណ្តុះសីលធម៌

កិច្ចប្រជុំរវាង ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា និងសមាគមអ្នកបណ្តុះសីលធម៌ បូកសរុបរបាយកាណ៍ស្តីអំពីកម្មវិធីបុណ្យមហាបំបួស និងបញ្ហាផ្សេងៗ ព្រមទាំងដាក់ទិសដៅអនុវត្តបន្ត។
សមាសភាពចូលរួម
១-ព្រះគ្រូបញ្ញាមុនី ជាម សុជាតិ ប្រធានអង្គការ
២-ព្រះមហារតនសីលោ បណ្ឌិត កែវ រតនៈ ប្រធានមូលនិធិនៃ អ.ស.ព. 
៣-ឯកឧត្តម សាន សម្ផស្ស ប្រធានសមាគមអ្នកបណ្តុះសីលធម៌
៤-លោក អឿន អេន ប្រធានគម្រោងកម្មវិធីនៃ អ.ស.ព.
ទីតាំង ៖ ដេលីកាហ្វេ រាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃសៅរ៍ ៥ រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

Related News